Bağımlılık

Onsuz yapamam, tek başına ben bir hiçim gibi sözler; bağımlılığın işaretidir. İlişkide var olan bağımlılık sağlıksız olup, hem bağımlı olan kişiye zarar verir hem de bağımlı olan taraf kaygılı, depresif bir duruma sokar. Bağımlı olunan kişi de, üzerinde bir baskı hisseder. Sağlıklı bir ilişkide birlikte olan iki kişi,  kendilerine ait düşünceler, tercihler ve davranışlara sahiptir. Herkesin kendi özgürlüğünü koruyabildiği ve kendi yaşam alanına sahip çıktığı bir ilişkidir.

      Özellikle, geleneksel toplumlarda bağımlı ilişki daha yoğunluklu olarak yaşanmaktadır. Bunun temel nedenlerinden biri kişilerin birbirlerine olan gereksinmelerin yoğun olmasıdır. Bu gereksinmelerde bağımlı bir ilişki kurulmasının nedeni olmaktadır. Çünkü özgürleşme başkalarına göbek bağının kesilmesi ile ilgilidir.

       İnsanın   tercihlerinde bulunması özgürlük için neden önemlidir? Bunun sorgulanması gerekir. Bir insanın tercihlerini kendisinin belirlemesi sonuçlarının sorumluluğunu yine kendisinin taşıması anlamına gelir. Kişi tercihlerinden kendisi sorumlu olduğu için daha etkili kararlar verebilir ve bireyselleşmesi mümkün olabilir. Yine, tercihlerin sonucu etkili değilse kişi sürekli bir arayış içine girer ki bu süreç onu olgunlaştırır.

     Bilindiği üzere davranış bir insanın gözle görülebilen etkenleridir. Davranışın başka/başkalarına bağımlı hale gelmesi kişinin bağımsızlaşma çabasına engel olacağı için onun özgürleşmesine engel olabilir.

       Bir  insanın etkili davranışlarını yaşaması onu birey yapacaktır. Çünkü, kendisine güveni artacaktır. Bir insanın özgüven artışının bir ölçüde sorun çözücü olduğu için bağımsızlaşma çabalarına hız verecektir.

      Diğer taratan, yaşamı olumlu etkileyen tercihler kişinin kendisini değerli görmesine yol açabilir. Aslında kişinin kendisini değerli görmesi bir ölçüde öz saygının artışını sağlayabilir. Çünkü, kendisine öz saygısı olan kişiler ancak özgürlüğü kucaklayabilirler. Öz saygı aynı zamanda özgüven artışıdır. Bu da özgürleşme yolunda emin adımlara katkı sunabilir.

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR