Demokrasi değerlerinin yerleşememesi üzerine

     Demokratik değerler bütün siyasi ve toplumsal çevrelerin odak noktası olmasına devam ediyor. Elbette, böyle bir düşüncenin temel noktası demokratik değerlerin toplumun yaşam koşullarına kaliteli ve etkili bir vaadi olması nedeni iledir. Gerçekten de demokratik idealler yüzyıllardır gündemde düşmüyor.

     Demokrasi değerlerinin yerleşmesinin ülkemizde belli  başlı nedenleri bulunmaktadır. Böyle bir durumun sosyolojik, politik siyasi ve eğitimsel boyutu bulunmaktadır. Bunları eğitime geniş ölçüde değinildikten sonra diğer boyutlara kısaca değinilecektir.

       Sosyolojik boyut denilince çok büyük ölçüde bazı geçerliliği yok olmuş gelenek ve görenekler gelmektedir. Ülkemizde, bazı ülkelerde olduğu gibi aile yapılarımızın kültürel yapısı demokratik değerlerin yerleşmesini engellemektedir. Özellikle, ebeveynlerin eğitim durumunun halen istenilen ölçüde olmaması demokratik değerlerin yerleşmesini engellemektedir. Özellikle, aile yapılarının kültürel yapıları demokratik değerlerin yerleşmesine engel olmaktadır. Çünkü, ailelerimizde halen fiili ve psikolojik şiddet değil demokratik otoriter tutumların gelişmesine neden olmaktadır.

      Yine, demokratik değerlerin yerleşememesinin siyasi ayağı da bulunmaktadır. Bu anlayışın içeriği büyük ölçüde siyasi liderlerin yetiştirilmesindeki zafiyetlerden kaynaklanmaktadır. Çünkü, ülkemizde siyasi liderlerin yetiştirilmesinde eğitim yetersizdir. Yine rol model olan siyasi liderlerin otoriter tutumları demokratik değerlerin yerleşmesine engel olmaktadır.

       Demokratik  ideallerin yerleşmemesinde en önemli rolü eğitim sistemimiz oynamaktadır. Özellikle okulların demokratik yönetime kavuşamaması, yerinde ve etkili öğretim yöntemlerinin kullanılmaması ve psikolojik danışma rehberlik hizmetlerinden yeterince yararlanılmamasıdır.

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR