Hasan Güneş | Eğitimde referans grubunun önemi

Bireyin kendi durumunu ve davranışlarını değerlendirmek için karşılaştırma yaptığı grup açısından referans grubu, eğitim açısından önemli sonuçlara sahiptir. Örgüt olarak okulda öğretmenlerin tutum ve davranışları okulun amaçları doğrultusunda olmak zorundadır. Çünkü bazı öğretmenler referans grubunun etkisi altında kalabilmektedir.

Yıllar önce ismini hatırlayamadığım resim bölümünden mezun ettiğimiz bir resim öğretmeni öğrencilerin resim yapmaya gereksinmesi olmadığı bunun yerine din dersi okutuyormuş. Belli ki bu öğretmen belli bir grubu referans almakta.

Neden öğretmenler referans gruplarının etkisinde kalmaktadır? Referans grubunun dolaylı olarak okulun amaçlarını neden etkilediğinin sorgulanması gerekmektedir.

Referans grubunun amaçları okul amaçları doğrultusunda olmaları halinde bir sorun yoktur. Eğer aksi halde ise sorun var demektir.

Okulun amacı örgütsel etkililiktir. Ancak, birey tutum ve davranışları okulun amaçları doğrultusunda olup olmadığını belirlemek mümkündür.

Ancak; görünen o ki okullarımızda bazı öğretmenlerin eğitimin gerçek işlevleri doğrultusunda olmayan referans grupları çerçevesinde tutum ve davranışları belirleyici olabilmektedir. Bütün bu olumsuzluklar çözümün ne olacağını gündeme getirebilmektedir.

Kuşkusuz bu tutum ve davranışa sahip öğretmenler okulun amaçlarının gerçekleştirilmesi bakımında duyarlılık kazandırılabilir. Okul müdürleri tarafından bu algının yaratılması gerekmektedir. Ancak bugün siyasi kaygılarla ve yönetim formasyonundan geçmeyen mevcut okul yöneticileri bu işlevi gerçekleştirmek mümkün mü?

Yine; okulun amaçları doğrultusunda işlev görmeyen okul yöneticileri; ve bu nitelikte öğretmenler seminerler ve konferanslar yoluyla eğitilebilir. Sonuç olarak, eğitimcilerin referans aldığı gruplar amaçlar doğrultusunda değil ise örgütsel etkililik sağlanması mümkün değildir. Bu nedenle referans gruplarının temel değerleri ve bunların eğitimciler ile bağı ilgililerce dikkate alınmalıdır.

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR