KİŞİNİN ANLAM DÜNYASI

 Bir insanın “ben”inş aşarak gerçek anlamda yaşamını anlamlı kılabilir. Bir insanın yaşamının anlamı o insanın “ ben” ini aştığı durumda düşünülmelidir. Başka bir ifadeyle, kişi “ben” ini aşarak başkalarının anlam dünyasına katkı ile anlaşılabilir. Bir insan başkalarına yardım etmiş ise yaşamını anlamlı kılmak için yapmıştır. İnsanın kimliğini, hayatını nasıl anlamlı kıldığına bakarak keşfedebilirsiniz. Bazı insanlar yaşamak için yaşarlar bazıları ise başkaları görsün diye yaşarlar.

       Aslında bir ölçüde insan sosyal bir varlıktır, anlayışı ile  kişinin  kendi “ ben” ini aşması var oluşunu yaşamasıdır. Bir insanın kendisi dışındaki kişiler için bir şey yapmasıdır. İnsan ancak böylece kendisini aşabilir; ve yaşamı kucaklayabilir. Çünkü, bir insanın başkaları için bir şey yapmak için bir şeyler yapmak onların “ben ”ine katkı sunmak anlamına gelebilir. Eğer  bir ressam sergi açarak eserlerini başkalarının beğenilerine sunuyorsa kendisini aşmış demektir. Çünkü, sadece kendisi için değil başkası için vardır.

     Bu konuda en büyük sorun özellikle 1970’lerden sonra neoliberalizmin adım adım getirdiği ile insanların kendisini aşma ve kendilerini var etmelerine engel olmasıdır. Öyle ki çocuklar bu süreçte payını almıştır. Gençler bir önceki kuşağa göre daha bencil bir tutum içinde olduklarını görmekteyiz. Burada medyanın çok büyük bir etkisi olmuştur Özellikle, eğlence dünyasına sahip ABD’nin pragmatisttik felsefesi neoliberal düşünceyi yayarak bencilliğin kök salmasına yol açmıştır.

         Bütün bunlar gösteriyor ki, özgürlüğe giden iç yolculuk toplumsal gelişmelerden bağımsız düşünülemez.

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR