MANTIKLILIK

 

        Olaylara, insanlara, nesnelere anlamını biz veriyoruz. Ancak mantık süzgecinden geçirir ve sonrada düşüncelerini özgürleştirir. Çünkü; bağımsızlaşma bir ölçüde doğru düşünmeyi gerektirmektedir. Bunun için de doğru fikirleri gerektirmektedir. Aslında uygun fikrin neyin ölçütü olarak ele alınacağı başlı başına sorundur. Kuşkusuz, bunun için problem çözmeye en uygun fikrin karşılık gelmesidir. Bu, şu anlama geliyor: ancak uygun fikirler olunca problemler çözülebilir ve dolayısıyla kişiyi özgürleştirir.

      Ancak bu durumu toplumsal olay ve olgulardan bağımsız düşünemeyiz. Başka bir ifadeyle; problem çözümü için doğru fikir gerekmektedir. Ayrıca bu fikirlerin yaşam alanı bulacağı sosyo ekonomik koşulların olması gerekmektedir. Fakat ülkemizde bu koşulların olmadığını görüyoruz.

     Diğer taraftan, özgürleşme çabaları için doğru ve yerinde değerlendirmeler gerekmektedir. Bunun için sağlıklı etkili fikirler gerekiyor. Yani etkili değerlendirmeler uygun fikirleri gerektirmektedir. Ancak sorunlarımız bulunmaktadır. Türk eğitim sistemi bireylere etkili değerlendirmeler yapacak fikrleri kazandıracak düzeyde değil. Özellikle bazı çevreler etkili fikirleri kişilerin elde etmesine engel oluyor. Çünkü bazı egemen güçlerin işine gelmiyor. Böyle bir ortamda bireyler özgürleşebilir mi? Zaten bazen iktidar çevreleri kişilerin özgürleşmelerini istemiyor. Çünkü, egemen güçler iktidarını sürdürmek istiyor.

         Diğer taraftan, mantık süzgecinden geçirme ve dolayısıyla özgürlük bir ölçüde çevredeki olay ve olguları doğru ve yerinde değerlendirmesi ile mümkündür. Bu da bireyin çevrenin dinamiklerini bilmekten  geçmektedir ki bu dinamikler büyük ölçüde toplumsal sistemi oluşturan kurumların gerek bütünle gerekse parçaların bütünle ilişkisini belirlemek gerekmektedir. Bu anlayış da kültürü gerektirmekdedir. Ancak  1970’lerden beri neoliberal eğitim sistemi halkımızı adeta köleleştirdi.

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR