Okullar ve toplumsal kurumlar arasındaki ilişki

Okul toplumsal sistem olarak birtakım işlevsel ön gerekliliklerini betimler. Birincisi, toplumsal sistemler diğer sistemlerle uyumlu çalışmak için yapılaşmak olmak zorundadırlar. İkincisi, toplumsal sistem varlığını sürdürmek için diğer sistemlerden gerekli yardım almak durumundadır.

Üçüncüsü, eyleyenlerin önemli bir kısmının gereksinmelerini karşılamak zorundadır. Dördüncüsü, toplumsal bir sistem olarak varlığını devam ettirebilmek için uygun bir dile sahip olmak zorundadır.

Gerçekten, ülkemizde eğitim sistemi ekonomi, siyaset ve aile kurumlarıyla uyumlu çalışıyor mu? Eğitim sistemi, kapitalist ekonomiyle uyumlu bireylere sahip mi? Belki de kurumlar içerisinde eğitim sistemi ile kapitalist ekonomi sistemi uyumlu birlikteliği olduğu söylenebilir. Çünkü, son eğitim proğram değişikliğiyle vahşi kapitalizmin yeni adı olan neoliberalizm düzene uyumlu bireyler yetiştirmek hedeflenmiştir.

Diğer taraftan, aile kurumuyla uyumlu olmak durumundadır, eğitim kurumu. Ancak, ailede verilen eğitim genel anlamda geleneksel olduğundan mevcut eğitim sistemiyle uyumlu olmadığı görülmektedir. Bu nedenle öğrencilerimiz bir bocalama içerisine girmektedirler. Yine, sosyal bir sistem olarak okul anayasada belirtildiği gibi çağdaş demokratik bireyler yetiştirmek zorundadır. Ancak, uygulamalar neoliberal ekseninde yürütülmektedir.

Yine, sosyal bir sistem olarak okul diğer sistemlerden yardım almak durumundadır. Çocuk yetiştirme konusunda eğitim sistemine yardım etmek yerine engel olmaktadır.

Yine, ekonomik sistemin eğitim sistemine yardımının çok sınırlı olduğu bilenen bir gerçektir. Aynı zamanda siyaset kurumu, olması gereken laik ve bilimsel eğitiminden çok uzak, yardım olmadığı gibi engel olmaktadır.

Diğer taraftan, eğitim sisteminden yararlananların çok genel anlamda yardımları mümkün çok genel anlamda yardımları kendini gerçekleştirme yönünde olmamaktadır.

Aslında ülkemizde eğitim sistemimizin başarılı olması için bir dile sahip olmak zorundadır. Bu dil, çağdaş laik ve bilimsel olmak zorundadır.

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR