Sosyal benlik ve eğitim...

Benliğin diğer insanlarla sağlıklı ilişkiler ve etkileşim kurulması, iletişim becerilerinin geliştirilmesi, lider olma özelliklerini kapsayan sosyal benliğin eğitim açısından önemi tartışılmalıdır. Kuşkusuz, bireyin sosyal benliğinin gelişmesi ailede başlıyor. Bu durumda ailenin ne tür özelliklere sahip olması gerektiğinin ele alınması gerekmektedir. En başta söylenmesi gereken çocuk aile ortamını güvenli bir yer olarak algılamalıdır.

Ancak; ülkemizde ailelerin genelde sosyo-ekonomik düzeyinin düşüklüğü bilinen bir gerçektir. Böyle bir ortamda çocuk aile ortamını güvenli bir yer olarak algılaması mümkün değildir. Yine, aile ortamında hüküm süren aile içi şiddetin yoğun olduğu bir ortamda çocuk kendisini güven içinde hissedebilir mi?

Diğer taraftan, sosyal benliğin gelişiminde okullar başlı başına rol oynuyorlar. Bunun için sınıflarda demokratik iklim yaratılmalıdır. Bu nedenle müfredat programı, okul yönetimi ve sınıf yönetimi bu bakış açısına göre yapılandırılmalıdır.

Öğretmenler, öğrencileri karara katmalı, gerekirse özendirmeli sınıf içinde çok yönlü iletişim kurmalıdır. Oysa, mevcut gerek öğretim gerekse yönetim boyutunda sorunlar yaşayan eğitim fakülteleri mezunları ile bunu sağlamak mümkün mü?

Yine, onlarca öğretim yönteminden bahsedilir. Ancak sınıflarda kullanılan öğretim yöntemi neredeyse ikiyi geçmez. Bir öğrenci için iletişim becerilerinin geliştirilmesi önem taşımaktadır. Çünkü, kişi ancak böylece duygu ve düşüncelerini ifade edebilmektedir.

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR